Borlänge KFUM Borlänge KFUM En webbplats i KFUK-KFUM-nätverket

Translate

Åldersindelning

Läs noga igenom nivå och åldersindelning innan ni anmäler er, t/v står för tonår/vuxen=13 år och uppåt

Nivåindelning     Många tror att om de gått en termin i nivå 1 ska de automatiskt gå upp i nivå 2 nästa termin, så är det inte.

Man går i nivå 1  2-3 terminer för att lära sig grunderna i dansstilen, vi har aldrig ”samma” undervisning två terminer, det är alltid nya koreografier och musik, det är viktigt för eleverna att känna att de klarar och hinner med i undervisningen. Ser en lärare att eleven kan gå upp i en högre nivå talar vi med eleven. (föräldrar i barngrupperna)

Tonår/Vuxen
Från  13 år och uppåt.  
Nivå 1: Nybörjare och 1-2 terminers dansvana i stilen.
Nivå 2: 2-4 terminers dansvana i stilen.
Nivå 3: 5-7 terminers dansvana i stilen.
Nivå 4: 8- terminers dansvana i stilen.

Feminin vibe Ungdom nivå 1 elever kan börja DET ÅR DE FYLLER 13 år.

Feminin Vibe t/v nivå 1, eleven får börja då den FYLLT 13 år.

Commercialjazz  UNGDOM nivå 3 är för de elever som gått många terminer i show/commercialjazz eller disco/commercialjazz och som är 12-14 år, meningen är att ni går direkt till tonår/vuxen nivå 2  när ni gått här ett par terminer

Street/Hiphop UNGDOM nivå 3 är för de elever som gått många terminer i Street/Hiphop och som är 12-14 år, meningen är att ni går direkt till tonår/vuxen nivå 2  när ni gått här ett par terminer

Commercial jazz , Feminin vibe, Street/Hiphop t/v NIVÅ 4 är för de elever som gått många terminer i Jazz , Feminin vibe, eller street/Hiphop vissa intagningskrav, anmäl dig som vanligt,  i våra nivå 4 klasser har vi audition, audition är i regel första lektionen på terminen (hel dansklass tillsammans) efter klassen meddelas du per mail om du kommer med eller ej. Får du ej en plats i gruppen har du automatiskt plats i nivå 3.

 

 

Åldersindelning barn                               

3-4 år (danslek+balettlek)
Eleverna får börja när de fyllt tre år.  Alla barnen dansar tillsammans, oavsett hur många terminer de har varit med.

5-6 år (barndans+barnbalett))
Eleverna får börja i nivå 1 den termin de fyller fem år. Nybörjare som är eller fyller sex år under terminen får börja i  nivå 2.

6år nivå 3   Eleverna börjar i gruppen den termin de fyller 6 år och gått danslek eller barndans tidigare. (Förskolebarn)

I den här gruppen är det samma typ av undervisning som i våra 7-9 års grupper i show och disco, mer dans mindre lek men ändå anpassat för förskolebarn. 

 

7-9 år (show/disco/balett/street/break/cheer)
Eleverna får börja i nivå 1 från och med den termin de fyller sju år. Är eller fyller du 9 år under terminen kan du börja i nivå 2.

10-13 år (show/disco/balett/street/break/cheer)
Eleverna får börja i nivå 1 från och med den termin du fyller tio år. Är eller fyller du 12 under terminen kan du börja i nivå 2.

 

Discojazz finns bara upp till 13år,  fortsättng är  commercialjazz ungdom.

Cheerdance finns för närvarande upp till 13 år.