Borlänge KFUM Borlänge KFUM En webbplats i KFUK-KFUM-nätverket

Translate

Alla elever på våra kö listor ÄR VÄLKOMNA på första lektionen

söndag,måndag, tisdag eller onsdag denna vecka (3+4). Många av våra elever provar på olika stilar för att sen välja en, det är därför väldigt svårt för oss att veta hur många som ”vill” vara kvar i grupperna. Vi har nu valt att låta alla prova på även de som står på kölista. Det är mycket viktigt att de som inte vill fortsätta avanmäler sig så vi kan ta in elever från våra kölistor. Ni ska också vara medvetna om att det i grupperna under prova på veckan är väldigt många elver.