Borlänge KFUM Borlänge KFUM En webbplats i KFUK-KFUM-nätverket

Translate

Om studion

Vill du komma i kontakt med oss

Vi har två dansstudio lokaler,

Dansstudion på Målaregatan 5 och ”Kansliet” på Masergatan 18

Expeditionen på Dansstudion är öppen Måndagar kl 15,30-16,30

övrig tid når du oss på  maila dansstudion@kfum.se   eller telefon 076-847 33 20

 

KFUM Borlänge Dansstudio

Borlänge dansstudio har funnits i 25 år, KFUM har drivit studion i 12 år.

Vi har under vårterminen 2017 haft drygr 700 elver från 3 år upp till vuxen.

Vi har 2 terminer per år, vårterminen 19/1-14/5och höstterminen 21/8-3/12 december 2017

Vi har två danssalar, ”dansstudion” på Målaregatan 5 i centrum och ”kansliet” på Masergatan 18 (huset bredvid Maserskolan)

 

Vårt mål är att aktivera barn och ungdomar på ett bra och roligt sätt.

Barnen behöver inte ha några förkunskaper i dans för att börja dansa hos oss. Det behövs inte heller någon extra utrustning för att dansa, skor och kläder kan vara samma som på skolidrotten.

 När man börjar hos oss provar man en gång gratis

Vi har 24 anställda danslärare, några  utbildade danspedagoger och även ungdomar som går estetprogrammet på gymnasiet

Vi har två danslärare i alla våra barngrupper upp till 9 år, föräldrar är inte med på lektionerna, det finns väntrum i anslutning till danssalen där föräldrar kan vänta.

 

För oss är dansen så mycket mer än bara dans, det är bra motion, dansen ger styrka balans, smidighet och hållning, eleverna får dansa (arbeta) i grupp, visa hänsyn, vara ödmjuka inför varandra och så mycket mer. Våra danslärare är utomordentliga förebilder för de yngre eleverna. Vi vill att dansen ska förmedla glädje till alla.

 

Vi har ca 95%  flickor och ca 5% pojkar i vår verksamhet.

Vi har grupper för barn från 3 år och upp till tonår/vuxen.

Vi har 7 olika dansstilar, alla stilar har flera olika nivåer.

 

Dansstilar

3-6 år.    Danslek, Barndans

7-13 år   Jazz, Disco, Streetd/hiphop, Cheerdance, Balett

12-14 år     Feminin vibe ungdom

tonår/vuxen (13 år ochuppåt)

Commercialjazz, Modernt, Street/hiphop, Feminin vibe, Balett  

 

Nivåindelning    

Många tror att om de gått en termin i nivå 1 ska de automatiskt gå upp i nivå 2 nästa termin, så är det inte.

Man går i nivå 1  2-3 terminer för att lära sig grunderna i dansstilen, vi har aldrig ”samma” undervisning två terminer, det är alltid nya koreografier och musik, det är viktigt för eleverna att känna att de klarar och hinner med i undervisningen. Ser en lärare att eleven kan gå upp i en högre nivå talar vi med eleven. (föräldrar i barngrupperna)

Nivå 1: Nybörjare och 1-2 terminers dansvana i stilen.
Nivå 2: 2-4 terminers dansvana i stilen.
Nivå 3: 5-7 terminers dansvana i stilen.
Nivå 4: 8–
  terminers dansvana i stilen.

 

Priser gäller 1 lektion/veckan

1 termin är 13 veckor med en dansshow som avslutning. Det är 1 danstillfälle/veckan/grupp, det går bra att vara med i flera grupper

Barn 3-9 år                  750:-

Barn 10-13 år               845:-

Tonår/vuxen                1145:- till  1350:- beroende på vilken nivå de går.