MEDLEMSINFORMATION BORLÄNGE KFUM 2020-04-30

Till: medlemmar, ledare och vårdnadshavare Borlänge KFUM.

HEJ! De senaste 15 månaderna har jag som ny ordförande tillsammans med den av er medlemmar valda styrelsen arbetat intensivt med att försöka rädda en gammal och fantastiskt fin verksamhet. Tyvärr har vi inte lyckats ro hela vägen hem. Det som började med en otydlig Balansräkning som innehåll felaktiga siffror om en uppdiktad handkassa slutar nu i en tråkig och ledsam konkurs.

Jag, som även är regionordförande inom KFUK-KFUM rörelsen, fick i december 2018 information om att föreningens demokratiska funktioner systematiskt satts ur spel av Föreningschefen i Borlänge KFUM. Jag gjorde ett besök på Matjesgården strax före jul, träffade företrädare för medlemmar och personal, jag fick även träffa företrädare för kommunens Fritidsförvaltning. Jag fick bl.a. höra att man inte lyckats färdigställa de tre senaste årsboksluten förrän tills helt nyligen, och att kommunen fått flertalet orosanmälningar från föräldrar och medlemmar

Genom att medvetet undanhålla information för styrelse och anställda (och er medlemmar och ledare) kunde Föreningschefen hantera hela föreningen utan att gå genom styrelsen och de normala, demokratiska, föreningsnormerna. Den saknade handkassan, och att ingen förklaring från Föreningschefen om hur den uppkommit, innebar att kommunens Fritidsförvaltning inte kunde ge föreningen något förenings- eller driftsbidrag under hela år 2019.

Trots att föreningens styrelse under sommaren 2019 sade upp ALL personal och försökte bromsa kostnader och strama åt utgifterna klarade föreningen knappt av att bedriva en verksamhet utan det tidigare generösa kommunala bidraget. Detta i kombination med den nu rådande Coronapandemin som grasserar i hela samhället kan föreningen inte längre betala löner och räkningar. Detta har gjort att styrelsen sett sig tvungna att lämna in en begäran om egen konkurs till Tingsrätten i Falun. Denna konkursbegäran har skickats in och kommer att behandlas så fort alla nödvändiga handlingar har skickats in. Jag tänker inte gå in i vad som tar tid, men kort sagt så har den förre föreningschefens agerande kraftigt försvårat vårt arbete med föreningens organisation och juridiska hanterande.

Ungefär samtidigt som styrelsen sade upp all personal gjordes även en polisanmälan mot Föreningschefen, där styrelsen anser att han varit oaktsam med bokföringen kontanthanteringen, samt inte kunnat förklara de skillnaderna mellan de uppgifter som han (styrelsen) uppgav i årsmötet i januari 2019, där Balansräkningen angav över 450 000 kronor i handkassor. En kontrollräkning gjord i samarbete med revisionsfirman KPMG i mars 2019, kunde endast hitta ca 24 500 kronor mot det påstådda 450 000 kronorna. Den polisutredningen pågår fortfarande…

Som läget är just nu kan vi alltså inte ordna någon mer verksamhet i Borlänge KFUM:s namn, vi kommer tyvärr inte heller att kunna betala tillbaka inbetalde medlems- och eller terminsavgifter. Likadant är det med förköpta månadskort för er som åker skateboard, Inlines etc. eller klättrar nere i KFUM-Hallen. Självklart beklagar vi detta djupt.
Borlänge KFUM:s styrelse, genom Föreningsordförande ______________________________ Nanok Stagnell.

Borlänge KFUM
Adress: Masergatan 18, 784 40 Borlänge

Dansstudion Telefon 076-847 33 20
dansstudion@kfum.se

styrelsen.kfumborlange@kfum.se
Ordförande: nanok.stagnell@kfum.se

KFUM Hallen Telefon 076-706 00 04
kfumhallen.borlange@kfum.se