Författar Arkiv

Medlemsinfo

 EXTRA ÅRSMÖTE 2019-09-25 Som ni alla vet har Borlänge KFUM haft en turbulent period, styrelsen har försökt agera och göra nödvändiga förändringar och justeringar i hela föreningens organisation. Nu står vi inför två årsmöten med många och viktiga beslut. Här förklarar vi att kort vad som kommer att tas upp till beslut på det extra årsmötet den 25 september. För det första behöver vi uppdatera föreningens stadgar. En förenings tyngsta dokument, “skrivet i sten” är just stadgarna. De kall vara bestående och inte kunna ändras hur som helst. Stadgarna beskriver föreningens grundstruktur och hur man får och inte får besluta i olika ärenden i föreningen. Stadgarna berättar också om vi som förening är medlemmar i, eller anslutna till, någon annan organisation. Vår förening har två anslutningar, först och främst är vi anslutna till KFUM Sverige, och genom dem har vi en gemenskap med ca 70 miljoner medlemmar i de två världsorganisationerna World YWCA och World Alliance of YMCA. Vi också anslutna till Riksidrottsförbundet genom olika specialidrottsförbund, för närvarande är det Gymnastik- (Dansen) Skateboard- och Klätterförbundet. I övrigt beskriver stadgarna bland annat när hur vi har årsmöten, hur styrelsen ska vara uppbyggd och hur man som medlem kan skriva motioner till årsmötet. De andra två ärendena som måste behandlas på årsmötet är val av revisorer och valberedning; Revisorer måste alla föreningar som har någon form av ekonomi ha. Vi som styrelse föreslår att revisionsbyrån KPMG, får i uppdrag att göra revision på ekonomin för verksamhetsåret 2018/2019. När det gäller valberedningen består den idag av två personer som valdes på det senaste ordinarie årsmötet, den 29:e januari i år. Styrelsen anser att den behöver utökas för att till det ordinarie årsmötet senare i höst kunna lägga fram ett så bra förslag som möjligt på val av styrelse och föreningsordförande. Under de allra senaste veckorna har styrelsen insett och tagit beslut att vi måste sälja Matjesgården (till kommunen). Det finns flera anledningar och här kommer de främsta;

-Ekonomin – Vi har idag ett mycket ansträngt ekonomiskt läge, med bl.a. skatteskulderoch löpande löner som ska betalas.

-Verksamhet – Vi har idag endast dans i källaren och, i princip, ett rum på övervåningensom regelbundet används, det mesta av huset står tomt eller outnyttjat, d.v.s. vi har ingenverksamhet som passar i huset.

-Underhåll – Huset kommer under de kommande kanske 10-15 åren att behövaomfattande renoveringar av bl.a. VA, el och ytskikt.

-Kommunens intresse – Kommunen ser “tomten” som strategiskt viktig och de är mycketintresserade av att förvärva fastigheten av oss. Om de vill behålla själva huset eller inte,vet vi inte i skrivandets stund

På själva årsmötet kommer styrelsen att lämna en muntlig rapport om den senaste tidens oroligheter och de skriverier som varit i lokaltidningarna.

Väl mött och hoppas att ni har frågor att ställa och vilja och kraft att fortsätta arbeta för att sätta den här föreningen i framkant i Borlänge kommuns föreningsliv.

Hälsar styrelsen; genom Nanok Stagnell, Föreningsordförande

 

Öppettider i KFUM Hallen

 

Måndag: STÄNGT

Tisdag: 15,00-21,00

Onsdag: 15,00-21,00 OBS endast SKATE och KLÄTTER

Torsdag: 15,00-21,00

Fredag: 13,00-20,00

Lördag-Söndag stängt

För att klättra i klätterhallen krävs “grönt kort”

Läs mer under fliken KFUM Hallen

 

 

Kom och DANSA med oss på KFUM Borlänge Dansstudio

Vi har klasser som passar alla

Danslek för barn från 3 år, Barndans från 5 år. Flera olika stilar från 7 år upp till tonår/vuxen.

För er som inte är tonåringar längre finns ett extra alternativ Dansmix 20+.

Gå in på vår klassbeskrivning och lärarpresentation och läs om våra olika stilar och inriktningar.

Vi tar in nya elever i grupper tom vecka 39,

Schema för vårterminen kommer ut här på hemsidan vecka 52, då går det bra att anmäla sig till prova-på

till vårterminen.

 

har du frågor maila till dansstudion@kfum.se

 

 

Borlänge KFUM
Kansli
Telefon: 076-706 01 10
Adress: Masergatan 18, 784 40 Borlänge
ekonomi.borlange@kfum.se
Dansstudion
Telefon 076-847 33 20
dansstudion@kfum.se