Nivå och åldersindelning vår 2019

Läs noga igenom nivå och åldersindelning innan ni anmäler er, t/v står för tonår/vuxen= fylda13 år och uppåt

Nivåindelning: Många tror att om de gått en termin i nivå 1 ska de automatiskt gå upp i nivå 2 nästa termin, så är det inte.
Man går i nivå 1 i 2-3 terminer för att lära sig grunderna i dansstilen, vi har aldrig ”samma” undervisning två terminer, det är alltid nya koreografier och musik, det är viktigt för eleverna att känna att de klarar och hinner med i undervisningen. Ser en lärare att eleven kan gå upp i en högre nivå talar vi med eleven. (föräldrar i barngrupperna)

Tonår/Vuxen är Från 13 år och uppåt.
Nivå 1: Nybörjare och 1-2 terminers dansvana i stilen.
Nivå 2: 2-4 terminers dansvana i stilen.
Nivå 3: 5-7 terminers dansvana i stilen.
Nivå 4: 8- terminers dansvana i stilen.

Feminin vibe ungdom nivå 1. Elever kan börja den termin de fyller 12 år.

Modernt ungdom nivå 1. Elever kan börja den termin de fyller 12 år.

Commercialjazz ungdom för de elever som gått många terminer i show/commercialjazz eller disco/commercialjazz och som fyller 12 under terminen. meningen är att ni går direkt till tonår/vuxen nivå 2 när ni gått här minst två terminer.

Balett ungdom, för de elever som gått flera terminer i 10-13 år, som fyller 12 år under terminen.

Street/Hiphop ungdomnivå 3 är för de elever som gått många terminer i Street/Hiphop och som är 12-14 år, meningen är att ni går direkt till tonår/vuxen nivå 2 när ni gått här minst 2 terminer.

Commercial jazz, Feminin vibe, Street/Hiphop nivå 4 och Modernt och Balett nivå 3,är för de elever som gått många terminer i dessa stilar. Vi har vissa intagningskrav i våra nivå 4 (3) klasser. Blir du ej antagen till nivå 4 (3) har du automatiskt plats i nivå 3 (2).
Elever kan gå i 2 olika nivåer i samma stil.

Åldersindelning och nivåindelning barn
Nivå 1: Nybörjare och 1-2 terminers dansvana i stilen.
Nivå 2: 2-4 terminers dansvana i stilen.
Nivå 3: 5-7 terminers dansvana i stilen.

3-4 år (danslek+balettlek)
Eleverna får börja när de fyllt tre år. Alla barnen dansar tillsammans i samma nivå oavsett hur många terminer de har varit med.
5-6 år (barndans+barnbalett)
Eleverna får börja i nivå 1 den termin de fyller fem år.

5-7 år hiphop/barn, show/barn nivå 2, är för elever som dansat danslek och barndans tidigare, Nybörjare som är eller fyller sex år under terminen får börja i nivå 2. I den här gruppen är det samma typ av undervisning som i våra tidigare 5-6 år nivå 2 grupper, (mer dans mindre lek) men ändå anpassat för barn från 5 år.

6-7 år Show/Disco/jazz Eleverna börjar i gruppen den termin de fyller 6 år OBS och gått danslek eller barndans tidigare. (Förskolebarn) I den här gruppen är det samma typ av undervisning som i våra 7-9 års grupper i show och disco, (mer dans mindre lek) men ändå anpassat för förskolebarn.

7-9 år (show/disco/balett/street)
Eleverna får börja i nivå 1 från och med den termin de fyller sju år. Är eller fyller du 9 år under terminen kan du börja i nivå 2.

10-13 år (show/disco/balett/street)
Eleverna får börja i nivå 1 från och med den termin du fyller 10 år

Discojazz finns bara upp till 13 år, fortsättning är Commercialjazz ungdom.
När barnen går upp i tonår/vuxengrupper 13-14 år börjar de alltid med nivå 1, (om de inte gått i Street/Hiphop ungdom nivå 3 eller Commercialjazz ungdom nivå 3)

Borlänge KFUM
Kansli
Telefon: 076-706 01 10
Adress: Masergatan 18, 784 40 Borlänge
ekonomi.borlange@kfum.se
Dansstudion
Telefon 076-847 33 20
dansstudion@kfum.se