Nivå och åldersindelning VÅR terminen 2020

Läs noga igenom nivå och åldersindelning innan ni anmäler er, t/v står för tonår/vuxen= fylda13 år och uppåt

Nivåindelning: Många tror att om de gått en termin i nivå 1 ska de automatiskt gå upp i nivå 2 nästa termin, så är det inte.
Man går i nivå 1 i 2-3 terminer för att lära sig grunderna i dansstilen, vi har aldrig ”samma” undervisning två terminer, det är alltid nya koreografier och musik, det är viktigt för eleverna att känna att de klarar och hinner med i undervisningen. Ser en lärare att eleven kan gå upp i en högre nivå talar vi med eleven. (föräldrar i barngrupperna)

Tonår/Vuxen är Från 13 år och uppåt.
Nivå 1: Nybörjare och 1-2 terminers dansvana i stilen.
Nivå 2: 2-4 terminers dansvana i stilen.
Nivå 3: 5-7 terminers dansvana i stilen.
Nivå 4: 8- terminers dansvana i stilen.

Feminin vibe, Modernt, Elever kan börja den termin de fyller 12 år.

Commecialjazz, Balett ungdom, t/v nivå 1. Elever med dansvana frånkan 10-13 nivå 2 kan börja den termin de fyller 12 år.

Street/Hiphop och Balett ungdom nivå 4 är för de elever som gått många terminer i Street/Hiphop nivå 2 kan börja den termin de fyller 12 år.

Commercial jazz, Feminin vibe, Street/Hiphop nivå 4 och Modernt och Balett nivå 3 är för de elever som gått många terminer i dessa stilar. Vi har vissa intagningskrav i våra nivå 3 och 4 klasser. Blir du ej antagen till nivå 3/4 har du automatiskt plats i nivån under.
Elever kan gå i 2 olika nivåer i samma stil.

Åldersindelning och nivåindelning barn
Nivå 1: Nybörjare och 1-2 terminers dansvana i stilen.
Nivå 2: 2-4 terminers dansvana i stilen.
Nivå 3: 5-7 terminers dansvana i stilen.

3-4 år (danslek+balettlek)
Eleverna får börja när de fyllt tre år. Alla barnen dansar tillsammans i samma nivå oavsett hur många terminer de har varit med.

5-6 år (barndans+barnbalett)
Eleverna får börja i nivå 1 den termin de fyller fem år.

5-7 år hiphop/barn, show/barn nivå 2, är för elever som dansat danslek och barndans tidigare, Nybörjare som är eller fyller sex år under terminen får börja i nivå 2. I den här gruppen är det samma typ av undervisning som i våra tidigare 5-6 år nivå 2 grupper, (mer dans mindre lek) men ändå anpassat för barn från 5 år.

6-7 år Show/Disco/jazz Eleverna börjar i gruppen den termin de fyller 6 år OBS och gått danslek eller barndans tidigare. (Förskolebarn) I den här gruppen är det samma typ av undervisning som i våra 7-9 års grupper i show och disco, (mer dans mindre lek) men ändå anpassat för förskolebarn.

7-9 år (show/disco/balett/street)
Eleverna får börja i nivå 1 från och med den termin de fyller sju år. Är eller fyller du 9 år under terminen kan du börja i nivå 2.

10-13 år (show/disco/balett/street)
Eleverna får börja i nivå 1 från och med den termin du fyller 10 år

Discojazz finns bara upp till 13 år, fortsättning är Commercialjazz ungdom.

När barnen går upp i tonår/vuxengrupper 12-14 år börjar de alltid med ungdom, t/v nivå 1

Borlänge KFUM
Kansli Telefon: 076-706 01 10
Adress: Masergatan 18, 784 40 Borlänge
ekonomi.borlange@kfum.se

Dansstudion Telefon 076-847 33 20
dansstudion@kfum.se

styrelsen.kfumborlange@kfum.se
Ordförande: nanok.stagnell@kfum.se

KFUM Hallen Telefon 076-706 00 04
kfumhallen.borlange@kfum.se