Info om vad vi behöver hjälp med på dansshowen 11-12 maj

Nedan finns information om de olika arbetsområdena vi behöver hjälp med på vår dansshow/avslutning 11-12 maj 2019

Information till dig som hjälper till i barngrupper i Ljushallen

– Kom en halvtimme innan föreställningens början
– Gå in i sidodörren vid Ljushallen
– Hämta en rosa namnskylt med gruppens namn vid informationsdisken
– I Ljushallen finns det lappar uppsatta med dansgruppernas namn, samlas där
– Du får mer information av lärarna i gruppen när ni kommit dit
– Du är med ”din” grupp under hela tiden de är i Haga
– Håll ihop gruppen
– Se till att ha hela gruppen samlad inför nergång till logen
– Du går med gruppen till och från logen
– Du hjälper barnen med det som behövs
– Du stannar med barnen tills de blir hämtade av sina föräldrar

Information till dig som hjälper till vid dörrar

För dig som står vid sidodörren/Ljushallen under lördag och söndag gäller:

Här går endast elever, lärare in. Du står vid dörren och släpper in dem till Ljushallen. Ifall du är osäker på om eleven dansar hos oss kan du titta i de listor som finns utdragna på alla elever i respektive dansgrupp (pärm) . Du står vid dörren under hela passet.
Ingen publik går in via denna ingång. När föreställningen har börjat skall ingen gå in eller ut den vägen. Du kommer således att stå vid dörren under hela föreställningen, och se till så att och att ingen obehörig kommer in.

För dig som står vid entrédörrar (glasdörrarna vid aulan) under repetition/föreställning fredag – söndag
Här går elever och lärare in på repetitionerna fredag och söndag. Om du är osäker på att eleven dansar hos oss finns det listor i en pärm som du kan titta i. Inga obehöriga skall in i skolan. Föräldrar skall inte vara med i aulan under repetition, de kan sitta i ljushallen och vänta.
Innan förställning under helgen, så går publiken in här. Insläpp ca 30 min innan förställningens början.
Biljettkassan kommer att vara till höger om entrén. De som har biljetter går direkt in i aulan till vänster.
Du är vid dörrarna under hela föreställningen. Se till att inga ”obehörig” kommer in. Dörrarna skall hållas låsta under hela föreställningen.

Dörr in till aula
Ni står vid denna dörr och tar emot publiken och tar biljetter. Ingen kommer in utan biljett!
När föreställningen har börjat står en av er kvar vid dörren.
På barnföreställningarna kl 16,00 lördag och 14,00 söndag, kommer barngrupperna att gå genom aulan när de skall ner till logen och tillbaka därifrån. Du håller upp dörrarna till höger o vänster så att barngrupperna smidigt tar sig in och ut.
Inga elever får gå in och titta under föreställningen, detta gäller på alla föreställningarna.
När föreställningarna är slut kommer det att stå många dansgrupper och vänta utanför entrédörren, för att sedan inta scenen i slutnumret. Se till att de är tysta så de inte stör de som uppträder.

Information till dig som hjälper till i logen

Du tillsammans med en annan vuxen hjälper till i logen. Ni har kontakt med den person som ansvarar för Ljushallen. Detta via kommunikationsradio som killarna från ”ljud och ljus” tillhandahåller.
Från Ljushallen kommer det ner 4-5 dansgrupper åt gången i logen. Du/ni ser till att grupperna kommer upp på scenen när de skall dansa. De går sedan ner i logen igen.
Se till att det är lugnt o skönt i logen. Det är många elever som skall samsas om utrymmet.
Det finns toalett, vatten o muggar, plåster och säkerhetsnålar i logen.

Tusen tack för din medverkan. Hoppas du får en fin och givande helg i dansens och glädjens tecken. Utan er medverkan blev det ingen dansshow/avslutning.
Undrar du över något, maila dansstudion@kfum.se eller prata med Kerstin på Studion 076-847 33 20

Borlänge KFUM
Telefon: 0243-21 11 20
Adress: Masergatan 18, 784 40 Borlänge
bo.nyman@kfum.se