Nivå och åldersindelning

Läs noga igenom nivå och åldersindelning innan ni anmäler er, t/v står för tonår/vuxen=13 år och uppåt

Nivåindelning: Många tror att om de gått en termin i nivå 1 ska de automatiskt gå upp i nivå 2 nästa termin, så är det inte.

Man går i nivå 1 2-3 terminer för att lära sig grunderna i dansstilen, vi har aldrig ”samma” undervisning två terminer, det är alltid nya koreografier och musik, det är viktigt för eleverna att känna att de klarar och hinner med i undervisningen. Ser en lärare att eleven kan gå upp i en högre nivå talar vi med eleven. (föräldrar i barngrupperna)

Tonår/Vuxen är Från 13 år och uppåt.
Nivå 1: Nybörjare och 1-2 terminers dansvana i stilen.
Nivå 2: 2-4 terminers dansvana i stilen.
Nivå 3: 5-7 terminers dansvana i stilen.
Nivå 4: 8- terminers dansvana i stilen.

Feminin vibe ungdom nivå 1. Elever kan börja DET ÅR DE FYLLER 13 år.

Modernt ungdom nivå 1. Elever kan börja den termin de fyller 12 år.

Commercialjazz UNGDOM nivå 3 är för de elever som gått många terminer i show/commercialjazz eller disco/commercialjazz och som är 12-14 år, meningen är att ni går direkt till tonår/vuxen nivå 2 när ni gått här minst två terminer.

Street/Hiphop UNGDOM nivå 3 är för de elever som gått många terminer i Street/Hiphop och som är 12-14 år, meningen är att ni går direkt till tonår/vuxen nivå 2 när ni gått här minst 2 terminer.

Feminin Vibe t/v nivå 1. Eleven får börja då den FYLLT 13 år.

NIVÅ 4 i Commercial jazz , Feminin vibe, Street/Hiphop och Modernt NIVÅ 3 i tonår/vuxen är för de elever som gått många terminer i CommecialJazz , Feminin vibe, Street/Hiphop eller Modernt. Vi har vissa intagningskrav. I våra nivå 4 (3) klasser har vi audition, audition är i regel första lektionen på terminen (hel dansklass tillsammans) efter klassen meddelas du per mail om du kommer med eller ej. Får du ej en plats i gruppen har du automatiskt plats i nivå 3 (2).

Det finns inget hinder för att elever kan gå i 2 olika nivåer i samma stil.

 

Åldersindelning och nivåindelning  barn

Nivå 1: Nybörjare och 1-2 terminers dansvana i stilen.
Nivå 2: 2-4 terminers dansvana i stilen.
Nivå 3: 5-7 terminers dansvana i stilen.
Nivå 4: 8- terminers dansvana i stilen.

3-4 år (danslek+balettlek)
Eleverna får börja när de fyllt tre år. Alla barnen dansar tillsammans i samma nivå oavsett hur många terminer de har varit med.

5-6 år (barndans+barnbalett)
Eleverna får börja i nivå 1 den termin de fyller fem år. Nybörjare som är eller fyller sex år under terminen får börja i nivå 2.

6-7 år Show/Disco/jazz Eleverna börjar i gruppen den termin de fyller 6 år och gått danslek eller barndans tidigare. (Förskolebarn) I den här gruppen är det samma typ av undervisning som i våra 7-9 års grupper i show och disco, (mer dans mindre lek) men ändå anpassat för förskolebarn.

7-9 år (show/disco/balett/street/cheer)
Eleverna får börja i nivå 1 från och med den termin de fyller sju år. Är eller fyller du 9 år under terminen kan du börja i nivå 2.

10-13 år (show/disco/balett/street/cheer)
Eleverna får börja i nivå 1 från och med den termin du fyller 10 år

Discojazz finns bara upp till 13 år, fortsättning är Commercialjazz ungdom.

Cheerdance finns för närvarande upp till 13 år.

Borlänge KFUM
Telefon: 0243-21 11 20
Adress: Masergatan 18, 784 40 Borlänge
bo.nyman@kfum.se