Terminsavgift Vårterminen 2019

Priser på Dansstudion Vårterminen 2018. (faktura på medlemsavgiften delas ut på lektion)
En termin är 13 gånger inklusive prova-på-gången om inte annat anges. KFUM Borlänge dansstudio förbehåller sig rätten att ställa in eller slå ihop kurser vid för få anmälda.
Priser gäller 1 termin (13 ggr) samt daltagande i vår avslutningsshow 11-12 maj. På dansshowen/avslutningen deltar alla elever, föräldrar, syskon, släkt och vänner betalar inträde för att se föreställningen förutom 3-4 år där en vuxen går med barnet in.

Alla dansklasser, från 3 år till t/v
45 minuters lektion: 750:- 3-4 år, 5-6 år, 7-9 år
55 minuters lektion: 845:- 10-13 år + fridans vuxen + balett 7-9 år nivå 2
65 minuters lektion: 995:- ungdom
75 minuters lektion: 1135:- t/v nivå 1 och 2
90 minuters lektion: 1350:- t/v nivå 3 och 4
Balett 55 minuter + tåteknik: 1375
Balett 75 minuter + tåteknin: 1635
Balett 90 minuter + tåteknik: 1850:-

Rabatt vid flera kurser
Ni betalar terminsavgift enligt prislista minus nedanstående rabatt.
Två kurser 10% rabatt
Tre kurser 20% rabatt
Fyra kurser 35% rabatt
Femkurser 45% rabatt
Vi har ingen syskon eller familjerabatt.

Vi har kurser på Målaregatan 5 och på Masergatan 18 se schema

Borlänge KFUM
Telefon: 0243-21 11 20
Adress: Masergatan 18, 784 40 Borlänge
bo.nyman@kfum.se